Lagerkapacitet

Nis­lev Mask­in­fa­brik har et stort lager af maskin­dele, lige parat til at sende til vores kun­der. På mere end 200 kvm opbe­va­rer vi de mest efter­s­purgte dele og kan der­for i langt de fle­ste til­fælde levere efter­be­stil­lin­ger meget hurtigt.

På den måde lever vi bl.a. op til vores løfte om større flek­si­bi­li­tet til gavn for vore kunder.