Over­lad hele pro­duk­tio­nen til os Nislev Maskinfabrik

Nis­lev Mask­in­fa­brik til­by­der nu at tage hånd om hele pro­duk­tio­nen. I prak­sis bety­der det, at vi sty­rer pro­duk­tions­pro­ces­sen og kon­tak­ten til even­tu­elle under­le­ve­ran­dø­rer, som eksempelvis kunne være galva­ni­se­ring, svej­se­pro­ces­ser, buk­ning, hærd­ning og lignende.

Det har vist sig, at mange af vore større kun­der har taget denne mulig­hed til sig.
Sam­ti­dig har vi udvid­det vores lager, så vi nu på mere end 200 kvm kan opbe­vare fær­dig­vare, lige klar til levering.
På den måde lever vi bl.a. op til vores løfte om større flek­si­bi­li­tet til gavn for vore kunder.

 • Kapa­ci­tet CNC Dre­je­bænke 13 stk
 • Kapa­ci­tet CNC Maskin­cen­ter — 3 stk.
 • CNC Drej­ning Max Ø250 x 400 mm
 • CNC Stan­gau­to­mat Max Ø60 x 300 mm
 • Lang­dre­jer Ø1 — Ø32 mm — 2 stk.
 • CNC Bor­ing Ø2 — Ø32 mm
 • CNC Fræs­ning — 2 stk. Max X=800 Y=400 mm 24 værktøjer
 • Max X=1600 Y=510 mm 48 værk­tø­jer M. palette V.
 • CNC Båndsa­vaut. Max Ø250 x 250 x 600mm
 • Stan­gaut. Max Ø32
 • Bore­mask. Mk 1 — 4

Kontakt os nu hvis du skal bruge en Maskinfabrik

Hvis du har brug for vores hjælp til at tage hånd om din produktion, så er du mere end velkommen til at kontakte os, og få et uforpligtende tilbud. 

Du kan kontakte os enten på denne mail nm@nislevmaskinfabrik.dk eller på telefonnummeret 64 82 14 38