Over­lad hele pro­duk­tio­nen til os Nislev Maskinfabrik

Nis­lev Mask­in­fa­brik til­by­der nu at tage hånd om hele pro­duk­tio­nen. I prak­sis bety­der det, at vi sty­rer pro­duk­tions­pro­ces­sen og kon­tak­ten til even­tu­elle under­le­ve­ran­dø­rer, som eksempelvis kunne være galva­ni­se­ring, svej­se­pro­ces­ser, buk­ning, hærd­ning og lignende.

Det har vist sig, at mange af vore større kun­der har taget denne mulig­hed til sig.
Sam­ti­dig har vi udvid­det vores lager, så vi nu på mere end 200 kvm kan opbe­vare fær­dig­vare, lige klar til levering.
På den måde lever vi bl.a. op til vores løfte om større flek­si­bi­li­tet til gavn for vore kunder.

 • Kapa­ci­tet CNC Dre­je­bænke 13 stk
 • Kapa­ci­tet CNC Maskin­cen­ter — 3 stk.
 • CNC Drej­ning Max Ø250 x 400 mm
 • CNC Stan­gau­to­mat Max Ø60 x 300 mm
 • Lang­dre­jer Ø1 — Ø32 mm — 2 stk.
 • CNC Bor­ing Ø2 — Ø32 mm
 • CNC Fræs­ning — 2 stk. Max X=800 Y=400 mm 24 værktøjer
 • Max X=1600 Y=510 mm 48 værk­tø­jer M. palette V.
 • CNC Båndsa­vaut. Max Ø250 x 250 x 600mm
 • Stan­gaut. Max Ø32
 • Bore­mask. Mk 1 — 4