Eksempeler på lidt af vores arbejde

Vi har sam­let nogle få pro­duk­t­ek­semp­ler for at give et ind­tryk af den rig­hol­dig­hed, som præ­ger vores produktion.

Ingen ordre er for lille eller for stor, men emnerne skal natur­lig­vis kunne bear­bej­des på vore maski­ner på for­nuf­tig vis.

Ring og få et godt tilbud!